ÇEVRE – İŞ  SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
POLİTİKASI

BAKTAT olarak hedefimiz; çevre ve iş sağlığı güvenliği konularını sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında korumak, tehlikeleri kaynağında yok ederek sıfır iş kazasına ulaşmak, iş kayıplarını engellemektir.
Bunun için tüm etkinliklerimizde;

  • İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal mevzuat gereklilikleri yerine getirmeyi,
  • Tüm süreçlerimizde teknolojik olanaklar ölçüsünde, her türlü atık oluşumunu ve doğal kaynak tüketimini en aza düşürerek çevreye olabilecek zararlı etkimizi en az seviyeye indirgemeyi,
  • Geri kazanım olanağı olan çevre dostu malzemeleri kullanmayı ve bunların geri kazanımını sağlayacak araştırma, iyileştirme ve uygulamaları yürütmeyi,
  • Tüm paydaşlarımız ile belirlenen çevre ve iş sağlığı güvenliği hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği içinde çalışmayı ve teşvik etmeyi, gerekli aksiyonları planlayıp uygulamayı,
  •   Eğitim ve iletişim ile alt işverenlerimiz dâhil tüm çalışanlarımızda, çevre ve iş sağlığı güvenliği bilinci oluşturmayı,

Çevre ve iş sağlığı, güvenliği ile ilgili aksiyonların uygulamaları ile performans göstergelerimizin sonuçlarını periyodik olarak gözden geçirerek performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

                                                                 Genel Müdür
                                                                      ALİ BAKLAN

G-PR 06
Yayın Tarihi:30.01.2007
Revizyon Tarihi/No: 15.01.2014/02